زمان اجرای بروزرسانی بحث برانگیز اتریوم مشخص شد

  • افزایش سطح کارمزد ارسال تراکنش شبکه‌ی اتریوم در زمان شلوغی شبکه و تجربه‌ی پدیدیه‌ی انباشتگی تراکنش‌ها نارضایتی بسیاری از کاربران را موجب شده است. در همین راستا توسعه‌دهندگان روش‌های مختلفی را برای کمک به رفع این مشکل بررسی کرده‌اند. در همین راستا و با وجود مخالفت شدید بسیاری از ماینرها، پیشنهاد ای.آی.پی ۱۵۵۹(EIP-1559) که برای بهبود ساختار اخذ و توزیع کارمزد‌ ارسال تراکنش در شبکه‌ی اتریوم مطرح شده در ماه جولای اعمال خواهد شد.

اعمال پیشنهاد ای.آی.پی ۱۵۵۹ همزمان با اجرای بروزرسانی بعدی اتریوم

توسعه‌دهندگان شبکه‌ی اتریوم قصد دارند پیشنهاد ای.آی.پی ۱۵۵۹(EIP-1559) را که با هدف ایجاد ثبات در نرخ کارمزد ارسال تراکنش شبکه‌ی اتریوم مطرح شده را در بروزرسانی بزرگ بعدی شبکه‌ی این پروژه‌ی رمزارزی اعمال کنند.

بر همین اساس توسعه‌دهندگان اتریوم قصد دارند تا پیشنهاد ای.آی.پی ۱۵۵۹(ای.آی.پی مخفف عبارت پیشنهاد بهبود شبکه‌ی اتریوم) را همزمان با اجرای