همه مطالب برچسب شده: با این حال در این مقاله برخی از این عوامل اساسی که احتمال جهش قیمت بیت کوین در آینده‌ی نزدیک را افزایش داده‌اند مورد بررسی قرار گرفته است