همه مطالب برچسب شده: برچسب هاJohn McAfee McAfee اتهامات جان مک‌آفی بازداشت مک‌آفی جان مک‌آفی دادخواست بر علیه مک‌آفی دستگیری جان مک‌آفی

یک پرونده‌ی قضایی جدید به اتهامات جان مک‌آفی افزوده شد

آقای جان مک‌آفی(John McAfee) کارآفرین و توسعه‌دهنده‌ی نرم‌افزارهای ضد ویروس که از مدت‌ها قبل به دلیل فرار مالیاتی به دستور دادگاه عالی آمریکا در زندان‌های کشور اسپانیا […]

ادامه مطلب

یک پرونده‌ی قضایی جدید به اتهامات جان مک‌آفی افزوده شد

آقای جان مک‌آفی(John McAfee) کارآفرین و توسعه‌دهنده‌ی نرم‌افزارهای ضد ویروس که از مدت‌ها قبل به دلیل فرار مالیاتی به دستور دادگاه عالی آمریکا در زندان‌های کشور اسپانیا […]

ادامه مطلب