همه مطالب برچسب شده: تستینگ گیمز

کارت‌های گرافیکی ماین شده دیگر توان اجرای باز‌ی ندارند!

نکات برگزیده مطلب یکی از یوتیوبر‌های شناخته شده حوزه‌ی گیمینگ که در زمینه‌ی مقایسه و بررسی عملکرد کارت‌های گرافیکی فعالیت دارد، اخیراً آزمایش جالبی را انجام داده […]

ادامه مطلب